3 retssager afgjort – fuld medhold

KOMPLEXT Advokater har endnu engang sikret en klient fuldt ud medhold i en retssag anlagt af KOMPLEXT på foranledning af klienten.

Klienten havde indgået en aftale om udførelse af en række opgaver for modparten, der dog afviste at betale regningen uden nogen særlig begrundelse. Der var oprindeligt udstedt en samlet faktura efter anvisning fra den der havde bestilt arbejdet, men grundet den manglede betaling blev regningen efterfølgende splittet op i tre, således at ejeren af de ejendomme, der var udført opgaver på, fik hver sin faktura. Da dette heller ikke medførte betaling blev der anlagt tre retssager mod de tre ejere af ejendommene – der alle havde det til fælles, at bestilleren havde fuldmagt for disse.

Retten i Aalborg var fuldt ud enig med KOMPLEXT i, at opdelingen af fakturaen i tre havde været berettiget; at der ikke var mangler ved arbejdet; at prisen ikke var for høj samt at der iøvrigt ikke var omstændigheder der gjorde at kravet kunne nedsættes.

Såfremt du oplever at dine kunder heller ikke betaler til tiden, så tag endelig kontakt til KOMPLEXT for en vurdering af om, du også vil kunne få medhold i en retssag herom.

 

 

 

Komplext Advokater