Konkurs og rekonstruktion

Når virksomheder er i økonomisk krise, er det helt essentielt at få den rigtige rådgivning.

I en tid med økonomisk lavkonjunktur vil mange stifte bekendtskab med insolvensretten, eksempelvis når en skyldner ikke opfylder sine økonomiske forpligtelser, eller en virksomheds likviditetsproblemer fører til manglende betaling til kreditorerne, herunder lønmodtagere i virksomheden.

Er en virksomhed insolvent, kan der som udgangspunkt foretages følgende dispositioner:

Virksomheden kan begæres underlagt rekonstruktionsbehandling

Der kan gennemføres en frivillig akkordordning med virksomhedens kreditorer

Virksomheden kan begæres konkurs

Hos KOMPLEXT foretager vi en konkret analyse af virksomhedens situation med henblik på at vurdere, hvilken strategi der skal vælges i det videre hændelsesforløb.
Herudover yder vi rådgivning til kreditorer og lønmodtagere, som har et forfaldent tilgodehavende hos en insolvent virksomhed. Vi bistår ligeledes gerne med at opgøre kravet i forhold til Lønmodtagernes Garantifond.