Trafikskade

Arbejdsulykke eller skade efter arbejde

Hjælp til trafikskade

Er du kommet til skade ved en trafikulykke, kan du være berettiget til erstatning afhængig af, hvordan ulykken er sket og hvordan du er forsikret.

Er der en anden bil eller et andet køretøj involveret i ulykken, vil du som regel være berettiget til erstatning fra køretøjets ansvarsforsikring, også selvom du bærer skylden for ulykken. I nogle tilfælde kan der dog ske reduktion i erstatningen på grund af egen skyld, men det er sjældent at erstatningen helt bortfalder.

Er der tale om en soloulykke – hvor du som fører af et køretøj er kommet til skade – afhænger din ret til erstatning af dine privattegnede forsikringer. Er du passager i et køretøj, som forulykker i en soloulykke, kan du dog have ret til erstatning fra bilens ansvarsforsikring.

 

Hvad vi kan hjælpe dig med

Vi er med til at sikre, at forsikringsselskaberne er i besiddelse af alle relevante oplysninger og vi vurderer blandt andet, om der bør indhentes yderligere oplysninger om ulykken og/ eller yderligere helbredsmæssige oplysninger – eksempelvis en speciallægeerklæring til belysning af dine helbredsmæssige gener.

Vi rådgiver om, hvorvidt et eventuelt erstatningstilbud bør accepteres.

Vi vurderer, om der er grundlag og mulighed for genoptagelse af en tidligere afsluttet sag.

Vi kan føre en eventuel retssag for dig.