Retssager

Rets- og voldgiftssager kræver grundig forberedelse, herunder evnen til at stille de rigtige spørgsmål i forbindelse med afhøring samt ikke mindst, at advokaten er i stand til at overbevise Retten i sin procedure.
KOMPLEXT bistår med behandling af alle tvist- og konfliktsager inden for samtlige firmaets fagområder.

Vi bistår med rådgivning i forbindelse med:

  • Førelse af retssager ved Byret og Landsret
  • Voldgiftssager
  • Syn og skøn

KOMPLEXT yder bistand i retssager, voldgiftsager samt sager ved diverse nævn og råd, ligesom vi gerne deltager i egentlige konfliktmæglingsforsøg. Vi foretager hver gang en konkret vurdering af de forretningsmæssige, økonomiske og tidsmæssige perspektiver ved at føre en retssag, samt yder rådgivning i relation til mulighederne for at løse en tvist ved et eventuelt forlig mellem parterne.