Samvær

Skilsmisser, hvor børn er involveret, er ofte mere komplekse: Skal vi fortsat have fælles forældremyndighed? Hvor skal barnet bo? Er det rimeligt, at den ene forælder betaler børnebidrag? En skilsmisseadvokat kan hjælpe jer gennem processen og stille de rigtige spørgsmål.

Ved en afgørelse af samvær tages der altid udgangspunkt i, hvad der er bedst for barnet. Det er altid barnets tarv, der er vigtigst i denne type sager.

Forældremyndighed

Når I går fra hinanden, skal I forsøge at blive enige om barnets bopæl, og samværet til den forælder der ikke er bopælsforældre. Såfremt I ikke kan blive enige om samværet, skal sagen overgives til Statsforvaltningen, som så kan træffe en afgørelse om fordeling af samværet.

Tidligere kunne afgørelser om samvær overgives til retten, men det kan de ikke længere. Til gengæld kan de indklages til Ankestyrelses Familieretsafdeling, som har mulighed for at ændre afgørelsen.

Bopælsforældrenes samvær kan aldrig fastsættes til mindre end 50 % af tiden, derfor kan en samværssag og en bopælssag komme til at hænge uløseligt sammen.

Skal Statsforvaltningen fastsætte samværet for jer, vil deres vurdering og afgørelse altid bero på en meget konkret vurdering af, hvad der er bedst for jeres barn/børn. Der er en lang række forhold, der kan have betydning for fastsættelse af samværet. Noget af det der oftest spiller ind kan fx være afstand til skole og institution, børns trivsel, børns ønske, forældrenes arbejdssituation samt resultatet af evt. børnesamtaler og ikke mindst barnet alder.

 

BØRNEBIDRAG

I har begge forsørgelsespligt over for jeres fælles børn – uanset om der er fælles forældremyndighed over børnene eller ej.

Om forsørgelsespligten er opfyldt, afhænger udelukkende af, hvor ofte barnet opholder sig hos hver forælder. Hvis barnet opholder sig lige meget hos jer begge, anses forsørgelsespligten ofte for opfyldt blot ved barnets tilstedeværelse – som eksempelvis ved en 7-7 ordning, hvor barnet er syv dage hos hver af jer. Hvis I derimod har aftalt en 9-5 ordning, vil den forælder, hvor barnet opholder sig mindst, typisk ikke opfylde sin forsørgelsespligt, og denne forælder er derfor forpligtet til at betale børnebidrag.

Bidragets størrelse afhænger af forælderens indkomst og hvor mange børn, forælderen skal forsørge. Bidraget er desuden fradragsberettiget.

Du kan beregne dit bidrag med Familieretshusets bidragsberegner

 

 

Advokat og samværssager

Advokat og samværssager


Uanset, om I som forældre kan blive enige om en samværsaftale eller ej, er det altid en god ide at involvere en erfaren advokat med ekspertise i samværssager i jeres aftale om samvær. På den måde kan du sikre dig, at den aftale, I indgår, både er den bedste for jeres barn, og at den er juridisk bindende i tilfælde af uenighed senere. Står du midt i en samværssag? Så ring og få en uforpligtende snak med en erfaren advokat. Jeg giver gerne en gratis vurdering af din sag om samvær.

Hvordan indleder man en god dialog om børnene?

Det er vigtigt, at du tænker “samarbejde” frem for “modarbejde”, når I skal finde en ny måde at være forældre på efter en separation eller skilsmisse.

Det kan synes banalt, men hvis I kan blive enige om, at I begge vil jeres børn det godt, så kan I også samarbejde.

Det er vores erfaring, at det altid hjælper at “sætte sig på samme side af bordet”. Enhver diskussion om børnene er altid lettere, hvis du sætter dig i den andens sted. Prøv at behandle din tidligere kæreste som en kollega og anvend samme telefacon.

Husk, at børnene altid vil sige det til dig, som de ved, du gerne vil høre – historien er oftest anderledes hjemme hos den anden forælder.

Hos KOMPLEXTadvokater gennemgår vi altid gerne din samværssag med dig og vurdere dine muligheder. Den første telefoniske vurdering er altid gratis.