Lejeret

Der opstår ofte konflikter i lejeforhold bl.a. om fastsættelse af huslejen, misligholdelse af lejeaftalen m.m. Lejelovgivningen er kompleks og på mange områder ufravigelig for udlejer. I tilfælde af konflikt vil en professionel juridisk rådgivning således ofte have afgørende betydning for sagens udfald.

KOMPLEXT bistår erhvervsdrivende med specialiseret rådgivning inden for alle lejeforhold i relation til både erhvervslejemål og boliglejemål.

Vores rådgivning i lejeret omfatter bl.a.:

  • Indgåelse og udarbejdelse af erhvervslejekontrakter og boliglejemål samt gennemgang og revision af allerede oprettede lejekontrakter
  • Mangler ved det lejede
  • Opsigelse og ophævelse af lejemål
  • Fraflytning
  • Varsling og gennemførelse af lejereguleringer
  • Tilbudspligt
  • Virksomhedsoverdragelse
  • Inkassering af ikke-betalt husleje/udsættelsesforretninger
  • Franchise- og forpagtningsaftaler
  • Alment boligbyggeri

Hos KOMPLEXT har vi erfaring med håndtering af tvister om lejeforhold, da sager er ført ved både huslejenævn, boligretten, domstolene og ved voldgift. KOMPLEXT kan på den baggrund foretage en grundig vurdering af, hvorvidt løsningen bør søges igennem forlig eller ved retssag.