Arbejdsskade

Arbejdsulykke eller skade efter arbejde

Hjælp til arbejdsskade

Er du kommet til skade ved en arbejdsulykke eller har du udviklet en skade eller sygdom på grund af dit arbejde – en såkaldt erhvervssygdom – kan der være tale om en arbejdsskade.

Arbejdsskadestyrelsen vil som første instans behandle din sag og tage stilling til, om du har pådraget dig en arbejdsskade og om arbejdsskaden berettiger til erstatning. Er du ikke tilfreds med Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings afgørelse, vil du kunne påklage afgørelsen til Ankestyrelsen.

Hvad kan vi hjælpe med

Vi har kendskab til de krav, der stilles til anerkendelse af en arbejdsskade og vi rådgiver om, hvorvidt der er grundlag for, at din konkrete skade kan anerkendes.

Vi er med til at sikre, at alle relevante oplysninger kommer frem under sagens behandling. Eksempelvis vurderer vi, om der skal indhentes yderligere helbredsmæssige oplysninger eller oplysninger om hændelsesforløbet frem til arbejdsulykken.

Vi gennemgår Arbejdsmarkedets Erhvervssikringens og Ankestyrelsens afgørelser og vurderer, om en eventuel tilkendt erstatning er rimelig.

Vi rådgiver om, hvorvidt en afgørelse fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring bør påklages til Ankestyrelsen og i bekræftende fald, udarbejder vi klagen.

Vi gennemgår dine tidligere afgørelser fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring og Ankestyrelsen og rådgiver om, hvorvidt der er grundlag for genoptagelse af sagen i det administrative system.

Vi vurderer om en tredjemand – eksempelvis arbejdsgiver – kan holdes ansvarlig for arbejdsskaden, da du i så fald kan være berettiget til yderligere erstatning efter andre lovregler.

Vi kan føre en eventuel retssag for dig.