Arbejdsskade

Lad os tage hånd om din sag

Uforpligtende vurdering

Få en GRATIS, professionel og helt uforpligtende gennemgang og vurdering af din arbejdsskadesag.

Få juridisk hjælp til arbejdsskade fra start til slut

Er du kommet til skade ved en arbejdsulykke eller har du udviklet en skade eller sygdom på grund af dit arbejde – en såkaldt erhvervssygdom – kan der være tale om en arbejdsskade.

Vi sørger for tingene, så du ikke skal tænke på noget:

✅ Vurdering af ansvar for arbejdsskaden
✅ Anmeldelse af arbejdsskaden til rette instans
✅ Opgørelse ift. erstatningskrav
✅ Eventuel klage- eller retssag

Få juridisk hjælp til din arbejdsskade hos Komplext

Har du spørgsmål

Har du spørgsmål kan vi træffes på:

+45 78 77 78 00

eller skriv dit telefonnummer og tryk “Ring mig op” så kontakter vi dig.


  Er du ramt af en arbejdsskade?

  Forsikring og Arbejdsmarkedets Erhvervssikring

  En arbejdsskade kan enten være en arbejdsulykke (noget der sker “her og nu”) eller en erhvervsbetinget sygdom fordi man over tid har været udsat for en skadelig påvirkning på arbejdet.

  Der er objektivt ansvar i forbindelse med arbejdsskader og din arbejdsgiver har tegnet lovpligtige forsikringer der dækker arbejdsskader.

  Det er vigtigt at arbejdspladsen sørger for hurtigt at anmelde skaden – men det er ikke altid det sker, så sørg for at få dokumentation for at din skade ikke er undtagelsen.

  Når sagen er anmeldt tager Arbejdsmarkedets Erhvervssikring sagen og behandler den. Du kan følge med i din sag på AES´s portal.

  Det er vigtigt at understrege, at det er op til dig at sørge for, at fremhæve de relevante dele af det materiale der kommer ind på protalen, og sørger for at alle de gener du har bliver beskrevet.

  Vi ser desværre for mange sager, hvor man kun fokuserer på nogle af skaderne mens resten bliver “glemt”. Det kunne ekemspelvis være  i en sag hvior man både har slået hovedet og skulderen, men hvor der kun fokuseret på skuldergenere.

  For at undgå “forkert fokus” anbefaler vi, at man gennemgår sine lægejournaler ofte og “med lup” for at sikre at der deri er konkinuerligt beskrevet ALLE gerner. Det forbedrer chancen for anerkendelse.

   

  Vores advokater kan hjælpe dig med din arbejdsskade. Få en gratis vurdering af din sag. Vi har stor erfaring på erstatningsområdet, kan hjælpe dig fra start til slut.

  Hvad skal jeg gøre og at forbedre min sag?

  Det er vores erfaring at man kan forbedre sine chancer for et godt resultat ved at følge nogle simple råd:

  1. Hurtig henvendelse til lægen
  2. Løbende opfølgning
  3. Korrekt anmeldelse af sagen
  4. Samarbejd med kommunen
  5. Få sagen vurderet af advokat

   

  Lad os bare være ærlige… Det nytter noget at være aktiv i sin sag. Vi ser gang på gang, at vi som specialister kan sikre højere og bedre erstatninger i arbejdsskadesager. Vi kan ikke på forhånd garantere, at det i økonomisk henseende kan betale sig med en specialist ved sin side, men det er sjældent at det ikke er tilfældet

  En snak omkring din sag koster ingenting

  Du kan få en gratis, professionel og helt uforpligtende gennemgang og vurdering af din personskadesag.

  Har du spørgsmål kan vi træffes på: +45 78 77 78 00

  Advokat Klaus Rasmussen

  Ekspert i arbejdsskadesager

  KOMPLEXT Advokater er ejet og drevet af Advokat Klaus S. Rasmussen. Vi er et firma, der baserer sig på værdier som ærlig rådgivning, nærhed, dialog og relationer.

  E-mail: info@komplext.dk
  Telefon: +45 78 77 78 00

  Hos Komplext er vi eksperter i arbejdsskader

  Behandling af sagen

  Arbejdsskadestyrelsen vil som første instans behandle din sag og tage stilling til, om du har pådraget dig en arbejdsskade og om arbejdsskaden berettiger til erstatning. Er du ikke tilfreds med Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings afgørelse, vil du kunne påklage afgørelsen til Ankestyrelsen.

  Anerkendelse af arbejdsskade

  Vi har kendskab til de krav, der stilles til anerkendelse af en arbejdsskade og vi rådgiver om, hvorvidt der er grundlag for, at din konkrete skade kan anerkendes.

  Vi er med til at sikre, at alle relevante oplysninger kommer frem under sagens behandling. Eksempelvis vurderer vi, om der skal indhentes yderligere helbredsmæssige oplysninger eller oplysninger om hændelsesforløbet frem til arbejdsulykken.

  Bistand i forbindelse med retssag

  Hvis sagen skulle ende i en retssag er vi fuldt ud kompetente ift. at føre en eventuel retssag for dig.

  Vurdering af erstatning

  Vi gennemgår Arbejdsmarkedets Erhvervssikringens og Ankestyrelsens afgørelser og vurderer, om en eventuel tilkendt erstatning er rimelig.

  Vi rådgiver om, hvorvidt en afgørelse fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring bør påklages til Ankestyrelsen og i bekræftende fald, udarbejder vi klagen.

  Vi gennemgår dine tidligere afgørelser fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring og Ankestyrelsen og rådgiver om, hvorvidt der er grundlag for genoptagelse af sagen i det administrative system.

  Vurdering af tredjemand

  Vi vurderer om en tredjemand – eksempelvis arbejdsgiver – kan holdes ansvarlig for arbejdsskaden, da du i så fald kan være berettiget til yderligere erstatning efter andre lovregler.