Personskade og forsikring

Arbejdsulykke eller skade efter arbejde

Er du dækket af din forsikring i forbindelse med en personskade?

Hvis du kommer til skade eller bliver ramt af sygdom, kan du have ret til erstatning på baggrund af lovregler. Eksempelvis kan du være berettiget til erstatning efter arbejdsskadesikringsloven, hvis du kommer til skade på dit arbejde. Efter erstatningsansvarsloven kan du ligeledes være berettiget til erstatning, hvis der er en ansvarlig skadevolder.

 

Dækket af forskrikingen

Bliver du ramt af en skade eller sygdom, kan du imidlertid også være dækket af flere forsikringer, eksempelvis:

  • Erhvervsudygtighedsforsikring
  • Forsikring mod kritisk sygdom
  • Sundhedsforsikring
  • Ulykkesforsikring

Hos KOMPLEXT kan du få en gratis og uforpligtende gennemgang af din sag, så ring til os og hør om dine muligheder.