Tvangsanbringelser

Tvangsanbringelse af et barn er den mest indgribende foranstaltning, kommunen kan gøre brug af. Da der ligger stor kompleksitet i en Tvangsfjernelse, er det vigtigt, at sagen bliver ordentligt belyst og gennemgået professionelt af en advokat.

Står du eller I som forældre i den situation, at kommunen har indstillet jeres barns sag til en tvangsfjernelse, skal kommunen tilbyde forældremyndighedens indehaver og den unge, der er fyldt 12 år, gratis advokatbistand under sagen.

At få en advokat på sagen er med til at garantere jeres rettigheder samt sikre jer den rigtige hjælp.

Betingelser for tvangsanbringelse

Anbringelseuden samtykke kan kun effektueres, hvis der er tale om åbenbar risiko at barnet eller den unges sundhed eller udvikling lider alvorlig skade på grund af omsorgssvigt af forskellig karakter.

 1. Forældrene ikke formår at drage tilstrækkelig omsorg for, eller sikre behandling af barnet eller den unge
 2. Forældrene udsætter barnet eller den unge for vold eller andre alvorlige overgreb
 3. Barnet eller den unge udviser misbrugsproblemer, kriminel adfærd eller andre svære sociale vanskeligheder
 4. Barnet eller den unge har adfærds- eller tilpasningsproblemer

Har du brug for at blive kontaktet

Få en hurtig vurdering af jeres sag

Vores engagerede specialister kan hjælpe jer med at sikre jeres rettigheder.

Indtast dit telefonnummer til nedenfor, og bliv kontaktet.

 

 

 


  Vil du vide mere?

  Børn og ungeudvalget består af: 

  • 2 medlemmer valgt af og blandt kommunalbestyrelsens medlemmer
  • En dommer
  • 2 pædagogisk-psykologisk sagkyndige.

  Indstillingen til børn og ungeudvalget skal indeholde en børnefaglig undersøgelse, samt en skriftlig redegørelse for vurderingen af om betingelserne for den tvangsanbringelse er opfyldt. Indstillingen skal også indbefatte en handleplan for anbringelsen.

  En handleplan skal betragtes som et “arbejdsredskab” hvori de overordnede formål med anbringelsen fremgår, anbringelsens forventede varighed, samt den indsats, det vurderes nødvendigt for at opnå målet med anbringelsen.

  Parter i sagen 

  • Indehaveren af forældremyndigheden
  • Den af forældrene, der ikke har del i forældremyndigheden, som afgørelsen om samvær eller kontakt vedrører

  Tvære part i sagen vedrørerende en tvangsanbringelse, betyder du har ret til:

  • At have din egen advokat med til mødet
  • at have en bisidder med til mødet (familiemedlem eller ven mv.)
  • At udtale sig overfor børn og ungeudvalget, inden der træffes afgørelse i sagen.