Udlændingeret

KOMPLEXT yder rådgivning inden for udlændigeret. Retsområdet oplever i nyere tid en meget stor omvæltning, hvor reglerne for asyl, familiesammenføring mv. er blevet betydeligt ændret særligt i slutningen af 2015, hvor vi oplevede en stor tilstrømning af flygtninge til Europa/Danmark. Hvad enten man søger permanemt eller midlertidig beskyttelse i Danmark, er det en god idé at søge juridisk rådgivning.

 

 

Hos KOMPLEXT er vi opmærksomme på udlændinges rettigheder og pligter, og vores rådgivning tilpasses den enkeltes behov, da vi mener den rette hjælp kan gøre en forskel. Vi er også opmærksomme på, at mange flygtninges tilværelse er til tider besværliggjort af fysiske afstande og manglende resourcer, hvorfor vi bestræber os på at yde rådgivning i lokalområdet.

Har du fået afslag på asyl i Danmark er du berettiget til at få beskikket en advokat som honoreres af det offentlige.

Advokat Jens Rye-Andersen er beskikket til at føre sager for flygtningenævnet.

 

KOMPLEXT yder professionel juridisk rådgivning inden for:

  • Behandling af asylsager
  • Familiesammenføring
  • Flygtningenævnssager
  • Huminitært ophold.
Læs mere om asylsager her.

 

 

ENGLISH VERSION:

KOMPLEXT advises on the legal rights of non-danish citizens. The legal rights for forengiers in Denmark have in recent times been under change, where the rules for asylum, family reunification etc. has significantly changed especially at the end of 2015. Whether you are looking permanemt or temporary protection in Denmark, it is a good idea to seek legal advice.

At KOMPLEXT we are aware of foreigners’ rights and obligations, and our advice in on individual needs, as we believe the right help can make a difference. We are also aware that many refugees at times are limited by physical distance and lack of resources, which is why we strive to provide advice in the local area.

Have you been refused asylum in Denmark you are entitled to have legal counsel who will be honored by the government. Kristian R. Pedersen and Nicole Nødgaard is appointed as legal counsul at the Danish Refugee Appeals Board in Copenhagen.

KOMPLEXT provides professional legal services in:

  • Asylum cases
  • Family Reunification
  • Refugees Appeal Board actions
  • Residence permit on humanitarian grounds.