Strafferet

KOMPLEXT yder bistand til klienter i sager vedrørende overtrædelse af straffeloven samt særlovene, fx færdselsloven, miljølovgivningen, samt andre områder, hvor en lovovertrædelse er strafbelagt.

Vi bistår bl.a. med:

  • Gennemgang af sagens materiale
  • Bistå klienten under afhøring hos politiet
  • Udarbejdelse af en strategi for klientens forsvar
  • Vurdering af beviser
  • At forsvare klienten under en eventuel retssag
  • At rådgive om ankemuligheder og bistå under en eventuel ankesag