Patientskade

I forbindelse med undersøgelse eller behandling

Hjælp til patientskade

Hvis du påføres en skade i forbindelse med undersøgelse eller behandling, kan du være berettiget til erstatning.

Det er Patienterstatningen, der som første instans behandler din sag og tager stilling til, hvorvidt du er påført en patientskade og om skaden berettiger til erstatning. Er du ikke tilfreds med afgørelsen, vil du kunne påklage den til Ankenævnet for Patienterstatningen.

 

Hvad kan vi hjælpe med

Hos KOMPLEXT har vi stor erfaring med at læse de lægejournaler, der danner grundlaget for, om din skade kan anerkendes som en patientskade og vi er med til at sikre, at alle relevante oplysninger kommer frem under sagens behandling. Dertil kommer, at vi besidder en sundhedsfaglig viden, der kan være en stor fordel, da patientskadeafgørelser ofte er baseret på komplekse lægefaglige vurderinger.

Vi gennemgår Patienterstatningens og ankenævnets afgørelser og tager stilling til, om en eventuel tilkendt erstatning er rimelig.

Vi rådgiver om, hvorvidt en afgørelse fra patienterstatningen bør påklages til ankenævnet og i bekræftende fald, udarbejder vi klagen.

Vi gennemgår tidligere afgørelser fra Patienterstatningen og ankenævnet og rådgiver om, hvorvidt der er grundlag for genoptagelse af sagen i det administrative system.

Vi kan føre en eventuel retssag for dig.