Arv, testamente og dødsbobehandling

Arv og Testamente

Hvem skal arve mig?

Legale arvinger er opdelt i 3 arveklasser: 

I første arveklasse er din ægtefælle, børn, børnebørn osv.

I anden arveklasse er dine forældre, deres børn (dvs. dine søskende) og børnebørn.

I tredje arveklasse er dine bedsteforældre og deres børn (dvs. dine forældres søskende). Dine fætre og kusiner er altså aldrig arvinger efter dig.

Alle kommer på et tidspunkt i livet i berøring med reglerne om fordeling af arv. Generelt giver fordeling af arv anledning til en række problemstillinger, og man bør i den henseende overveje, hvordan arven skal fordeles. Opretter man ikke et testamente, fordeles arven efter arvelovens regler, hvilket ikke altid stemmer overens med den ønskede fordeling.

KOMPLEXT bistår med vejledning og udarbejdelse af testamenter efter klientens behov. Desuden tager vi hensyn til skatte- og afgiftsmæssige konsekvenser af klientens valg.

Vi yder professionel juridisk rådgivning inden for:

  • Behandling af dødsboer
  • Repræsentation af arvinger i forbindelse med dødsboskifter
  • Realisation af aktiver
  • Arveforhold
  • Båndlæggelse

Testamente

Det er vigtigt at vide, hvordan arven efter dig fordeles. Mange har svært ved at forholde sig til det, fordi det er et ubehageligt emne.

Dem, der typsik har behov for et testamente, er følgende:

  • Enlige uden ægtefælle eller børn
  • Ægtefæller eller enlige med børn, der ønsker, at børnenes arv skal være særeje og ikke deles med barnets ægtefælle i tilfælde af en skilsmisse.
  • Sammenbragte familier med dine, mine og vores børn
  • Ugifte samlevene, da de ikke har arveret efter hinanden – uanset hvor længe de har boet sammen, eller om de har børn
  • Alle, der har særlige ønsker til arvens fordeling

Hvorfor skal jeg oprette et testamente? 

Et testamente er et juridisk dokument, hvor du angiver, hvordan du ønsker, at din formue og værdier skal fordeles ved din død. Hvis du ikke opretter et testamente, vil arven efter dig i stedet blive fordelt efter arvelovens regler, og det er ikke sikkert, at arvelovens regler svarer til dine ønsker.

Hvordan opretter jeg et testamente?

Når du skal oprette et testamente, er der en række vilkår, du skal tage stilling til. det er derfor en god ide at have en juridisk ekspert med på sidelinjen.