Faderskab og forældremyndighed

Lovgivningen

Ifølge lovgivningen har forældre som udgangspunkt fælles forældremyndighed. En lov, som ethvert mæglingsmøde i Statsforvaltningen eller retsmøde tager afsæt i.

 

Hvis I er gift, anses ægtemanden som barnets far. Det udgangspunkt gælder dog ikke, hvis I var separeret ved barnets fødsel, eller hvis moderen indenfor de sidste 10 måneder har haft en anden ægtefælle, eller hvis begge parter anmoder om, at der rejses en faderskabssag.

 

Hvis ikke I er gift, anses en mand for barnets far, når han og kvinden sammen underskriver en omsorgs- og ansvarserklæring. Det gælder dog ikke, hvis moderen 10 måneder inden fødslen har været gift uden at være separeret, eller hvis begge parter er umyndige eller under værgemål.

 

I har fælles forældremyndighed, når I er gift ved barnets fødsel. Er I separeret ved barnets fødsel, tillægges moderen dog alene forældremyndigheden. Med mindre faderen anerkender faderskabet, eller bliver dømt hertil, eller forældrene har afgivet en omsorgs- og ansvarserklæring.

 

Hvis I ikke er gift, skal der afgives en omsorgs- og ansvarserklæring, eller der skal indgås aftale om fælles forældremyndighed, eller faderen skal registreres som far.

 

Den fælles forældremyndighed kan kun ændres, hvis der med lovens ord: “Er holdepunkter for at antage, at forældrene ikke kan samarbejde om barnets forhold til barnets bedste”. Der skal således en del uoverensstemmelser til, for at den fælles forældremyndighed kan ophæves. Forældrene kan altid aftale, at kun en af forældrene skal have forældremyndigheden, eller at forældremyndigheden skal være fælles.

 

Inden der indledes en sag om forældremyndighed, bør man altid drøfte sagen med os. Det samme gælder, hvis det er barnets anden forælder, der anlægger sagen.

KOMPLEXT advokater står gerne til rådighed for en telefonisk uforpligtende drøftelse af sagen.

FORÆLDRE-MYNDIGHED

Vi kan hjælpe jer i en sag om forældremyndighed

KOMPLEXT advokater står gerne til rådighed for en telefonisk uforpligtende drøftelse af jeres sag vedrørende forældremyndig.

Har du brug for en drøftelse af din sag?

En følsomt område kræver en forstående og nænsom tilgang. Vi kan bidrage med erfaring på området for faderskab og forældremyndighed, hvor alle parter har barnets/børnenes interesse.