Voldsoffer

Lad os tage hånd om din sag

Uforpligtende vurdering

Få en GRATIS, professionel og helt uforpligtende gennemgang og vurdering af din skade.

Få juridisk hjælp til din erstatning fra start til slut

Er du kommet til skade ved en kriminel handling  – kan du være berettiget til erstatning

Vi sørger for tingene, så du ikke skal tænke på noget:

✅ Retter henvendelse til domstolene
✅ Opgørelse af dit erstantingskrav
✅ Anmeldelse af kravet overfor retten og forsvarsadvoakten
✅ Anlæggelse af sag ved erstatningsnævnet

 

Få juridisk hjælp hos Komplext. Erstatningsnævnet skal vejlede dig om din sag, men du bør være opmærksom på, at Erstatningsnævnet ikke er DIN upartiske repræsentant under sagens forløb.

Det er vi hos KOMPLEXT Advokater

Vi har mange-års erfaring i at bistå ofre. Vi hjælper dig både i forbindelse med straffesagen mod gerningsmanden, men også med at opgøre og fremsætte erstatningskrav mod de relevante myndigheder.

GODE RÅD

Selvom du formentligt har svært ved overskue mere end skaden så:

  • Kontakt din egen læge eller skadestue inden 72 timer efter du er kommet til skade
  • Oplys læge eller skadestue om alle gener
  • Hold løbende kontakt med din egen læge
  • Det er en god idé at afprøve forskellige behandlingsmuligheder, hvis du har ondt (fx. smertecenter, fysioterapi, kiropraktor, akupunktur, m.v.)
  • Kontakt os, hvis dit forsikringselskab ønsker sagen forelangt for en speciallæge. Det er afgørende betydning at denne speciallæge er upartisk og grundig.
  • Gem kvitteringer for udgifter til behandling, medicin, hjælpemidler, transport til og fra behandling. Disse udgifter kan erstattes.
  • Kontakt os inden du accepterer, at forsikringselskabet afslutter din sag, så du undgår at blive snydt.