Voldsoffer

Lad os tage hånd om din sag

Uforpligtende vurdering

Få en GRATIS, professionel og helt uforpligtende gennemgang og vurdering af din skade.

Hvis du er blevet overfaldet eller på anden vis udsat for vold, kan du være berretiget til erstatning som følge heraf. Det kan være svært at overskue dine muligheder, når du befinder dig i en meget belastende situation, både fysik og psykisk.

Spørgsmål om erstatning til voldsofre behandles oftest af erstatningsnævnet. Sager ved Erstatningsnævnet er ofte meget komplicerede, fordi der – udover de almindelige regler om forældelse – også gælder nogle særlige forældelsesregler. Det kan derfor være meget svært og komplekst selv at navigere inden for dette specielle Erstatningssystem. Vores erfaring viser, at mange fanges i dette system og mister muligheden for erstatning.

Erstatningsnævnet skal vejlede dig om din sag, men du bør være opmærksom på, at Erstatningsnævnet ikke er DIN upartiske repræsentant under sagens forløb.

Det er vi hos KOMPLEXT Advokater

Vi har mange-års erfaring i at bistå voldsofre. Vi hjælper dig både i forbindelse med straffesagen mod gerningsmanden, men også med at opgøre og fremsætte erstatningskrav mod de relevante myndigheder.

GODE RÅD

Selvom du formentligt har svært ved overskue mere end skaden så:

  • Kontakt din egen læge eller skadestue inden 72 timer efter du er kommet til skade
  • Oplys læge eller skadestue om alle gener
  • Hold løbende kontakt med din egen læge
  • Det er en god idé at afprøve forskellige behandlingsmuligheder, hvis du har ondt (fx. smertecenter, fysioterapi, kiropraktor, akupunktur, m.v.)
  • Kontakt os, hvis dit forsikringselskab ønsker sagen forelangt for en speciallæge. Det er afgørende betydning at denne speciallæge er upartisk og grundig.
  • Gem kvitteringer for udgifter til behandling, medicin, hjælpemidler, transport til og fra behandling. Disse udgifter kan erstattes.
  • Kontakt os inden du accepterer, at forsikringselskabet afslutter din sag, så du undgår at blive snydt.