Et advokatforbehold i forbindelse med et boligkøb supplerer den lovbestemte fortrydelsesret for køber. Når man som køber modtager en købsaftale fra en ejendomsmægler, er der normalt et advokatforbehold indskrevet i købsaftalens vilkår. Dette indebærer, at din underskrift på købsaftalen er betinget af, at din advokat godkender handlen, normalt indenfor en frist på 3-5 dage.


Hvad indebærer advokatforbeholdet?

Med et advokatforbehold har du som køber mulighed for at ændre i købsaftalens vilkår – selvfølgelig under forudsætning af, at sælger kan godkende ændringerne. Du har også mulighed for, med advokaternes mellemkomst, at trække dit købstilbud tilbage. Et advokatforbehold fungerer på den måde som en gratis fortrydelsesret for køber.

Hvis sælger eller mægler ikke modtager indsigelser fra købers advokat inden fristens udløb, og hvis sælger har underskrevet købsaftalen, bliver køber bundet af købsaftalen på de vilkår mægler har sat ind. For at ændre disse vilkår kræver det med andre ord en aktiv handling fra advokatens side inden fristens udløb.

Det er normalt sælger eller sælgers ejendomsmægler, der udarbejder et udkast til købsaftalen, der sendes til køber og købers advokat sammen med ejendommens dokumenter.

Du har som køber mulighed for at få indsat de forbehold eller tillægsvilkår, som du ønsker eller har brug for at have med i handlen. Det kan være, at advokatens rådgivning fører til, at der skal stilles særlige betingelser eller foretages yderligere undersøgelser af ejendommen, fx med din egen bygningssagkyndige. Det kan også være, at du har brug for mere til at få finansieringen på plads, så der skal laves en fristforlængelse. Det er der mulighed for at stille krav om, hvis du har et advokatforbehold i købsaftalen.

Køber bør altid sikre sig, at der indsættes et advokatforbehold i købsaftalen, inden køber underskriver. Det er vigtigt, fordi det er en forudsætning for, at køber med sin egen rådgiver kan får gennemgået købsaftalen og alle handlens dokumenter, inden løber bliver bundet af aftalen. Hvis der ikke er indsat et advokatforbehold, kan køber som alternativ undlade at underskrive købsaftalen, inden handlen er godkendt at købers advokat.

 

Den formulering, der normalt anvendes af ejendomsmæglerne i købsaftalen, lyder således:

”Nærværende handel er fra købers side betinget af, at dennes advokat godkender handlen i sin helhed. Indsigelser skal være sælgers ejendomsmægler skriftligt i hænde senest 5 hverdage efter begge parters underskrift af købsaftalen. Såfremt indsigelser ikke er kommet frem senest den anførte dato, er handlen bindende, bortset fra eventuel fortrydelsesret iht. Lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom.”

Med den almindelige formulering er der således ikke noget krav om, at advokaten skal begrunde til ændring af vilkårene eller sin eventuelt manglende godkendelse af handlen.

 

OBS


  • Vær opmærksom på, at fristen kan være kortere end 5 hverdage.
  • Hvis du som køber har underskrevet købsaften med advokatforbehold, og fristen er tæt på at udløbe, har du mulighed for at bede din advokat om at få fristen udsat.

Det er vigtigt at være opmærksom på, at fristen vedrørende advokatforbehold løber parallelt med fristen for den lovbestemte fortrydelsesret.


De to advokater Klaus S. Rasmussen og Mogens Olesen har slået sig sammen til et fælles KOMPLEXT Advokater P/S.

Klaus og Mogens er spændte på en ny start i de nye lokaler på Vestre havnepromenade, hvor planen er at skabe vækst, samt et miljø som er professionelt, godt og som kan formå at trække advokatbranchen ned på jorden. KOMPLEXT er advokater for alle, og alle skal føle sig taget af samt mødt i øjenhøjde.

I mange år har de to advokater specialiseret sig indenfor området for erstatningsret og fast ejendom, men kan rådgive indenfor af områder en advokat kan tilbyde. Deriblandt: Familieret, selskabsret, erhvervsret, lejeret, udlændingeret og meget meget mere.

Læs mere om vores områder her:

Det er vores mål, at kunne imødekomme alle juridiske problemstillinger med viden, erfaring og faglighed – i dit tempo, og sådan du forstår din sag.

Når man ikke har arbejdet, læst eller været en del af jura, som de to advokater har, så kan man nemt komme i en situation, hvor man ikke forstår detaljerne, og hvorledes man kommer videre. KOMPLEXT advokater har den ydmyge opgave, at bringe juraen ned på jorden. Det gør vi sådan du forstår din sag, men også således du kan vide, at vi har styr på de næste skridt.

Vi ser frem til at byde dig velkommen på Vestre Havnepromenade 1A, ST. TH


2021 er et spændende år for Komplext kontoret. Vi er nemlig flyttet i nye lokaler på Vestre Havnepromenade 1A, st. th. Det betyder at vi har fået en dejlig udsigt ud over Limfjorden.

Vi er kommet godt på plads og er klar til at tage i mod jer.

 

På kontoret finder du

  • Advokat og ejer Klaus S. Rasmussen
  • Advokat og ejer Mogens Olesen
  • Advokatfuldmægtige Christian Rye.

 

Vi vil se frem til at byde jer velkommen på den nye adresse.