Lokalplaner og servitutter kan spænde ben for boligdrømmen – selv flere år efter boligkøbet

Som boligkøber kan det være svært at gennemskue de lokalplaner eller servitutter, der hører til den ejendom, man gerne vil købe. Lokalplaner dækker over større områder af den kommune, hvor ejendommen er beliggende og kan være svære at forstå med en lang række tekniske bestemmelser og illustrationer. Servitutter er derimod kun gældende for den konkrete ejendom, men kan let have årtier på bagen og være svære at fortolke.

Særligt som førstegangskøber er der risiko for at overse vigtige detaljer blandt de over 200 sider, der følger med i en standard købsaftale. Mange førstegangskøbere tænker ikke over behovet for juridisk rådgivning hos en advokat, for de kender ikke konsekvensen af indskrænkende servitutter eller bestemmelser i den gældende lokalplan, før de sidder i saksen.

Hos KOMPLEXT Advokater ser vi jævnligt eksempler, hvor boligejere ville stå tilbage med en markant anderledes brugs- eller råderet over boligen end først antaget, hvis man ikke havde været opmærksom i forbindelse med købet. Det kan have stor betydning på ejendommens værdi, ligesom det føles som at have købt katten i sækken.

Foreningen Danske Boligadvokater – som KOMPLEXT Advokater er en del af – ser eksempler på problemet. Foreningen kender f.eks. til et tilfælde, hvor en køber ikke opmærksom på en tinglyst servitut om vejret på ejendommen, hvilket betød, at køberen om nogle få år måtte afgive en del af haven i forbindelse med et nyt byggeri på en bagvedliggende parcel. En anden køber fik efter nogle år den ubehagelige overraskelse, at en tinglyst servitut på elledninger i jorden ikke tillod opførelse af en tilbygning, selv om der forelå en byggetilladelse fra kommunen. Som et tredje eksempel henviser foreningen til en kendt sag, hvor en familie selv måtte opdage en kommende lokalplansændring, der var på vej til at placere en offentlig parkeringsplads på deres grund.


Servitutter kan trumfe byggetilladelser

En servitut er en bestemmelse, der er pålagt en ejendom. Alle typer af ejendomme kan være pålagt servitutter, det vil sige enfamiliehuse, rækkehuse, etageejendomme, kolonihavehuse, sommerhuse, jordstykker og lignende. Servitutter kan opdeles i to forskellige grupper – privatretlige og offentligretlige. Opdelingen afhænger af, om servitutten er tinglyst af en privat person eller en offentlig myndighed.

Mange tror, at man kan foretage alle de renoveringer på sin ejendom, som man måtte ønske sig – inden for rimelighedens grænser. Men det er langt fra tilfældet. Der kan f.eks. ikke opnås byggetilladelse, hvis ens boligdrømme strider mod de gældende bestemmelser i lokalplanen, men vigtigere er det at vide, at der kan ligge private servitutter på ejendommen, som trumfer en eventuel byggetilladelse.

Vil du være sikker på, at dit drømmebolig projekt kan realiseres så kontakt en certificeret boligadvokat – det betaler sig altid.

Komplext Advokater