Husets alder og type bestemmer omfanget af din forsikringsdækning

Når man køber en bolig, følger der en hustypebeskrivelse med som supplement til tilstandsrapporten. Hustypebeskrivelsen giver indblik i de typiske fejl og mangler ved lignende boliger fra samme tidsperiode. Men de færreste er klar over, at ejerskifteforsikringen ikke dækker skader, som køber burde have kendskab til.

Sikkerhedsstyrelsen inddeler danske boliger i 16 hustyper, som boligkøbere skal kende til for at undgå manglende forsikringsdækning. Ejerskifteforsikringen dækker nemlig hverken skader, som køber burde have kendt til eller forventelige skader for hustypen, som står nævnt i hustypebeskrivelserne.

Som køber er det værd at vide, at skader som f.eks. fugt i kælderen ikke dækkes af ejerskifteforsikringen på flere hustyper, fordi opstigende grundfugt vurderes som forventeligt i forhold til den daværende byggepraksis. Ejerskifteforsikringen dækker heller ikke skader, der opstår på grund af boligens alder, slid eller dårlig vedligeholdelse, selvom datidens byggepraksis kan gøre det svært at vedligeholde enkelte bygningsdele.

 

Manglende sikring mod grundfugt er lig med manglende forsikringsdækning ved skimmelsvamp

I hustypebeskrivelsen for hustypen ’Bungalow ca. 1925-1945’ fremgår det bl.a., at boliger fra denne tidsperiode ikke er sikret mod grundfugt. En ejerskifteforsikring vil derfor ikke dække en eventuel fugtskade, fordi køber via hustypebeskrivelsen burde kende til boligens byggeteknik og manglende sikring mod grundfugt. Der er med andre ord tale om en forventelig skade for hustypen.

Man bør derfor nærlæse hustypebeskrivelsen, når man leder efter ny bolig. Hustypen bestemmer ejerskifteforsikringens dækningsomfang, og det er godt at være forberedt på de typiske skader ved hustypen i tilfælde af, at noget dukker op senere hen.

Det kan være relevant at have en liste over typiske fejl og skader ved en bolig, men boligkøbere skal være meget opmærksomme på, at alt der står nævnt i beskrivelserne som udgangspunkt ikke anerkendes som en skade af forsikringsselskabet, fordi de opstår grundet forhold, som køber allerede er blevet gjort bekendt med via hustypebeskrivelsen.

Formålsløse ejerskifteforsikringer

I en bolighandel skal sælger tilbyde en ejerskifteforsikring til køber og tilbyde at betale halvdelen af præmien. Formålet med ejerskifteforsikringen er at sikre begge parter ved at dække eventuelle skjulte fejl og mangler, der dukker op efter købet, men som allerede var til stede på overtagelsesdagen. Derfor er det som problematisk og imod ejerskifteforsikringens egentlige formål, når den dyrt indkøbte ejerskifteforsikring ikke dækker ved ’’forventelige’’ skjulte skader og i stedet efterlader køber med regningen.

KOMPLEXT Advoakter anbefaler, at man som boligkøber altid bør få tilføjet et advokatforbehold til købsaftalen. Med et advokatforbehold kan man som boligkøber komme gratis ud af handlen igen, hvis man i samråd med sine certificerede BOLIGadvokat finder ud af, at der er forhold ved boligen, som betyder, at man ikke ønsker at købe alligevel.

Komplext Advokater