Foreløbigt punktum – efter næsten 7 år

Den 5. oktober 2016, startede en klient en sag op ved Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (AES), da klienten mente, at han var blevet udsat for en høreskade som bartender/DJ gennem mange år. Klienten fik i juli 2017 en afgørelse i sagen, hvor AES ikke ville anerkende synspunktet. Sagen blev herefter overgivet til os. Sagen har sidenhen verseret både hos ankeinstanser og i retssystemet, og vi nåede undervejs at fejre 5 års samarbejde, inden vi i endeligt her i marts fik medhold i, at høreskaden skulle anerkendes. Sagen er speciel derved, at klientens hørenedsættelse først blev anerkendt af AES, efter at Retslægerådet havde udtalt sig herom.

Sagen er dog ikke helt slut endnu, for nu skal vi sammen med klienten sikre, at der også udmåles en ordentlig og rimelig erstatning.

Vi er stolte af resultatet – det er klart. Vi er dog endnu mere stolte over, at klienten havde både modet og tålmodigheden til, at stå sagen igennem hele vejen sammen med os. Det er desværre ikke et særsyn, at man skal igennem “ild og vand” og gennem et så langt forløb, hvor mange nok ville være stået af. Det mener vi er en tillidserklæring til vores afdeling for personskade, der ved hvad de taler om.

Specialister i personskade – det betaler sig altid.

Komplext Advokater