Endnu en klient får medhold i erstatningsag

KOMPLEXT kunne i starten af april overbringe endnu en glad klient budskabet om,  medhold i klientens erstatningssag. Sagen, der blev ført af Advokat Klaus S. Rasmussen, drejede sig om et færdselsuheld. Under sagen, havde forsikringsselskabet havde gjort gældende, at der ikke var sammenhæng mellem skaderne som klinten oplevede og ulykken. Der var efter forsikringsselskabets mening gået for lang tid fra ulykken til klienten havde søgt lægelig bistand. Der var gået 6 dage og klienten havde valgt ikke at gå til egen læge, men i stedet for til en kiropraktor.

Under sagen spurgte vi Retslægerådet hvorvidt, der efter Retslægerådets opfattelse var en sammenhæng som klienten beskrev. Retslægerådet mente var ”sandsynligt”. Dette sammenholdt med en troværdig forklaring fra klienten gjorde udfaldet. Retten fandt det nemlig godtgjort, at klienten var kommet til skade ved færdselsuheldet som klienten oplyste. Klienten fik derfor ubetinget medhold.

Dommen understreger endnu engang vigtigheden af, at man søger hurtigt lægelig kontakt efter en ulykke, da man ellers risikerer at komme i en situation hvor det er op til den skadelidte at skulle bevise sammenhængen. Forsikringsselskaberne er nemlig tilbøjelig til at påberåbe sig ”manglende årsagssammenhæng”, hvis der går mere end 72 timer fra ulykken og til man søger læge første gang.

Komplext Advokater