KOMPLEXT kunne i starten af april overbringe endnu en glad klient budskabet om,  medhold i klientens erstatningssag. Sagen, der blev ført af Advokat Klaus S. Rasmussen, drejede sig om et færdselsuheld. Under sagen, havde forsikringsselskabet havde gjort gældende, at der ikke var sammenhæng mellem skaderne som klinten oplevede og ulykken. Der var efter forsikringsselskabets mening…

Continue reading →

Den 5. oktober 2016, startede en klient en sag op ved Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (AES), da klienten mente, at han var blevet udsat for en høreskade som bartender/DJ gennem mange år. Klienten fik i juli 2017 en afgørelse i sagen, hvor AES ikke ville anerkende synspunktet. Sagen blev herefter overgivet til os. Sagen har sidenhen verseret…

Continue reading →

Når man køber en bolig, følger der en hustypebeskrivelse med som supplement til tilstandsrapporten. Hustypebeskrivelsen giver indblik i de typiske fejl og mangler ved lignende boliger fra samme tidsperiode. Men de færreste er klar over, at ejerskifteforsikringen ikke dækker skader, som køber burde have kendskab til. Sikkerhedsstyrelsen inddeler danske boliger i 16 hustyper, som boligkøbere…

Continue reading →

Som boligkøber kan det være svært at gennemskue de lokalplaner eller servitutter, der hører til den ejendom, man gerne vil købe. Lokalplaner dækker over større områder af den kommune, hvor ejendommen er beliggende og kan være svære at forstå med en lang række tekniske bestemmelser og illustrationer. Servitutter er derimod kun gældende for den konkrete…

Continue reading →

Hos KOMPLEXT sætter vi vores faglighed højt. Derfor er faglighed ikke blot et ord uden betydning, og vi sikrer gennem hele året at vores medarbejdere har adgang til relevat efteruddannelse mv. For yderligere at styrke vores falighed, er KOMPLEXT forpligtet af medlemsskaber af nogle juridiske netværk, som sætter krav til vores kompetencer og kan bidrage…

Continue reading →

Vi nærmer os den hyggelige juletid med dertilhørende julefrokoster. For nogen bliver de hyggelige stunder med kolleger afløst af fortvivlelse, hvis en medarbejder kommer til skade under frokosten. Skal arbejdsgiveren anmelde ulykken som en arbejdsskade? Eller er medarbejderne ikke på arbejde, når julefrokosten afholdes? Hvis ansatte kommer til skade under en personalefest eller en julefrokost,…

Continue reading →

Rigtig mange danskere skifter job hver måned. Uanset om det er efter eget ønske eller knapt så friviligt, er det ikke altid, at jobskiftet sker til et job med samme funktioner og indhold. Næppe mange er opmærksom på, at en ændring i f.eks. arbejdsfunktioner, kan have betydning for dækningen på forsikringer, men det kan det!…

Continue reading →
Komplext Advokater