CRPS anerkendt af Patienterstatningen – foreløbig tilkendt varigt mén på 45 %

KOMPLEXT Advokater har endnu engang sikret en klient med refleksdystrofi (CRPS) en anerkendelse af, at klientens udvikling af CRPS skyldes en hændelig komplikation til en operation, og at komplikationen går ud over, hvad klienten med rimelighed bør tåle.

Det blev lagt til grund i afgørelsen fra Patienterstatningen, at hospitalet udførte operationen i overensstemmelse med alle retningslinjer, herunder med korrekt teknik og efter anerkendt metode.

Anerkendelsen er et udtryk for, at CRPS er en så omfattende og alvorlig komplikation, at patienter ikke skal kunne tåle en udvikling heraf som følge af en operation, til trods for at hospitalet ikke kunne klandres skaden.

Patienterstatningen har ligeledes taget stilling til det varige mén, hvor det er blevet lagt til grund, at generne som følge af CRPS selvstændigt skulle fastsættes til 45 %. Afgørelsen er et tydeligt udtryk for, at det er muligt at få tilkendt en stor tillægserstatning, når man udvikler CRPS. Sagsbehandlingen vil nu fortsætte med henblik på at få tilkendt erstatning for tabt arbejdsfortjeneste, erhvervsevnetab mv.

Såfremt du har behov for bistand til din erstatningssag, så tag endelig kontakt til KOMPLEXT Advokater for en vurdering af din sag.

Komplext Advokater