Ansatte kommer til skade under personalejulefrokost: Er det en arbejdsskade?

Vi nærmer os den hyggelige juletid med dertilhørende julefrokoster. For nogen bliver de hyggelige stunder med kolleger afløst af fortvivlelse, hvis en medarbejder kommer til skade under frokosten.

Skal arbejdsgiveren anmelde ulykken som en arbejdsskade? Eller er medarbejderne ikke på arbejde, når julefrokosten afholdes?

Hvis ansatte kommer til skade under en personalefest eller en julefrokost, som arbejdsgiver deltager i, vil den ansatte som udgangspunkt være omfattet af arbejdsskadesikringsloven. Ulykken skal derfor i de fleste tilfælde anmeldes som en arbejdsskade.

En arbejdsskade kan både ved fysisk skade, men chikane eller lignende kan ligeledes anerkendes som en arbejdsskade.

Ved arbejdsskadebegrebet vurderes der i første omgang ud fra, hvem der står for at arrangere julefrokosten, og hvorvidt ledelsen deltager i arrangementet.

Hvem står for at arrangere julefrokosten?

Det afgørende for anmeldelsespligten er blandt andet, hvem der står for at arrangere julefrokosten.

Hvis det er ledelsen, som arrangerer og betaler for julefrokosten, vil julefrokosten falde under ledelsens ansvar for de ansattes sikkerhed. Dette til trods for at julefrokosten ikke hidrører den ansattes sædvanlige arbejdsudførelse, og selvom arrangementet blev afholdt andetsteds end på arbejdspladsen.

En julefrokost vil under normale omstændigheder være afholdt med det formål at fremme de sociale relationer, herunder motivere og styrke samarbejdet for de ansatte, og vil derfor være underlagt ledelsens sikkerhedsansvar.

Deltager ledelsen i arrangementet?

Hvis ledelsen ikke står for at arrangere og betale julefrokosten, og ledelsen i øvrigt ikke deltager i festlighederne, vil ulykken som udgangspunkt ikke være omfattet af arbejdsskadesikringsloven. Julefrokosten vil i disse situationer blive karakteriseret som en fritidsaktivitet, som ikke er et unaturligt led i arbejdet.

Der er dog tale om en flydende grænse, hvor der ikke skal meget til, førend arbejdsgiveren har ansvaret for de ansattes sikkerhed

Deltager ledelsen i arrangementet, eller betaler firmaet det hele eller dele af julefrokosten, vil arbejdsgiveren normalt have ansvaret for de ansattes sikkerhed. I disse situationer vil en ulykke under julefrokosten som udgangspunkt kunne betragtes som en arbejdsskade.

Hvis det er de ansatte selv eller personaleforeningen, der arrangerer og betaler julefrokosten, og ledelsen i øvrigt ikke deltager i frokosten, vil ulykken som udgangspunkt ikke være omfattet af arbejdsskadesikringsloven.

Råd: Anmeld altid skaden og tag eventuelt kontakt til en erstatningsadvokat

Det er vigtigt altid at anmelde skaden til arbejdsgivers forsikringsselskab eller til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring. Dette gælder også i de situationer, hvor der kan opstå tvivl, om ulykken er omfattet af arbejdsskadesikringsloven. Arbejdsmarkedets Erhvervssikring vil efterfølgende tage stilling til, om betingelserne herfor er opfyldt.

Kontakt os på nedenstående kontaktoplysninger, hvis du eller din kollega kommer ud for en ulykke under julefrokosten, således I kan få den rette bistand eller rådgivning.

 

Mail: info@komplext.dk

Telefon: 78 77 78 00

Komplext Advokater