Forsikring

Alle advokater er beskikket af Justitsministeriet og omfattet af firmaets ansvarsforsikring

Advokaterne hos KOMPLEXT, Løth Pedersen Advokater P/S er alle beskikkede advokater af Justitsministeriet og er en del af Advokatsamfundet.
KOMPLEXT har tegnet ansvarsforsikring og stillet garanti efter de af Advokatsamfundet fastsatte regler og ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed, der udøves fra kontor i Danmark.

Ansvarsforsikring er tegnet i HDI Global SE, Indiakaj 6, 1. sal, 2100 København Ø.

Vi anvender lovvalgs- og værnetingsklausul, der fremgår af vores forretningsbetingelser, hvoraf også vores retningslinier for honorarfastsættelse fremgår.

Vores forretningsbetingelser finder du her: forretningsbetingelser