Bopæl

Når I flytter fra hinanden, skal I forsøge at blive enige om, hvor jeres barn/børn skal have bopæl, kan I ikke blive enige skal sagen sendes i Statsforvaltningen, som forsøger at mægle i sagen. Man hører dog sjældent Statsforvaltningen prale af deres forligsprocenter i disse sager, da forældrene på dette tidspunkt typisk er dybt uenige om, hvor deres fælles barn/børn skal have bopæl.

Er parterne ikke blevet enige i Statsforvaltningen, kan hver af forældrene anmode om, at sagen oversendes til den lokale byret. Hvor sagen så bliver behandlet af en byretsdommer.

Det er dog vigtigt, inden man begiver sig ud i en bopælssag, at man gør sig klart, hvad forskellen er på fælles forældremyndighed og at være bopælsforælder.

Forskellen på fælles forældremyndighed og at være bopælsforælder:

Begge forældremyndighedsindehavere Bopælsforælderen Samværsforælderen
 • Værgemål
 • Væsentlig medicinsk behandling og væsentlige indgreb Skolevalg, videreuddannelse
 • Skolefritidsordning
 • Risikobetonet fritidsaktivitet
 • Flytning udenlands, herunder flytning til Grønland og Færøerne
 • Navnevalg
 • Religiøse forhold
 • Ægteskab Pas
 • Direkte daglig omsorg
 • Daginstitution
 • Fritidsaktiviteter
 • Flytning indenlands
 • Skolepsykolog
 • Børnesagkyndig rådgivning
 • Afgørelser, der relaterer sig til samvær – direkte omsorg
 • Fritidsaktiviteter

Mødet i Statsforvaltningen kan forløbe lidt forskelligt. Er bopælen det eneste tema på mødet, deltager der typisk kun en jurist fra Statsforvaltningen og evt. parternes advokater. Hvis samvær også er et tema, deltager der typisk også en børnesagkyndig. Møderne er ofte temlige konfliktfyldte. KOMPLEXT Advokater har stor erfaring med at agere i dette konfliktfyldte miljø.

Hvis du vil benytte advokat i Statsforvaltningen, har du ikke mulighed for at få omkostningerne dækket af din forsikring eller ved at søge friproces. Når sagen oversendes til retten, har du derimod mulighed for at søge fri proces, hvis du opfylder de økonomiske betingelser. Alternativt vil du kunne søge retshjælp gennem din indboforsikring, hvor de fleste selskaber vil dække omkostningerne. Du er meget velkommen til at kontakte KOMPLEXT Advokater, så rådgiver vi gerne gratis om omkostningsdækning.

Når sagen bliver overgivet til retten, skal du straks tage kontakt til KOMPLEXT Advokater, så hjælper vi dig med ansøgning om friproces/retshjælp. Vi afholder et møde, hvor vi drøfter sagen grundigt og giver dig en ærlig vurdering af din sag. Herefter skal der udarbejdes et processkrift fra begge parter, hvorefter er sagen klar til behandling i retten. Her skal begge parter afhøres, af først deres egen advokat og efterfølgende modpartens advokat, hvorefter sagen, nogle steder, skal procederes af advokaterne, andre steder procederes sagen kun, hvis retten eller advokaterne særligt ønsker det. Der vil typisk blive indhentet udtalelse fra institutioner og skole. Herudover vil der typisk blive afholdt en børnesamtale med børn fra ca. 7 års alderen. Disse samtaler foretages af en børnesagkyndig psykolog, hvorefter parterne får mulighed for at kommentere herpå. Sidst men ikke mindst fastsætter retten en dato for, hvornår de træffer deres afgørelse.

I alle stadier af din bopælssag er du meget velkommen til at kontakte KOMPLEXT Advokater for en uforpligtende drøftelse af din sag.