Kreditorbeskyttelse

Godtgørelse for varigt mén, erhvervsevnetabserstatning, samt erstatning for tab af forsørger kan beskyttes således, at eventuelle kreditorer ikke kan gøre krav på erstatningen.

Godtgørelse for svie og smerte, som tilkendes sammen med godtgørelse for varigt mén og/eller erstatningen for tab af erhvervsevne, kan også kreditorbeskyttes.

Beskyttelsen opnås ved at oprette en kreditorbeskyttet konto samt ved at holde erstatningen ad-skilt fra den øvrige formue.

En kreditorbeskyttet konto sikrer endvidere, at erstatningen ikke nødvendigvis skal deles med en ægtefælle i forbindelse med en skilsmisse. Modtages sociale ydelser sikrer en kreditorbeskyttet konto også mod, at kommunen foretager modregning i den udbetalte erstatning.

Beskyttelsen mod kreditorerne kan opnås på følgende måde:

  • Inden erstatningen udbetales, skal du oprette en særskilt konto i dit pengeinstitut mærket “personskadeerstatning” eller lign.
  • Erstatningen skal indbetales direkte på den særskilte konto. Når du har fået konto- og regi-streringsnummeret skal du derfor kontakte forsikringsselskabet og anmode om at pengene indbetales på kontoen. Hvis KOMPLEXT Advokater repræsenterer dig, sørger vi for at få kontooplysningerne fra dig, samt sørger for at pengene indsættes på den særskilte konto.

Når erstatningen er indbetalt på kontoen, er det fortsat afgørende, at erstatningen ikke bliver blan-det sammen med den øvrige formue og indtægter, da beskyttelsen i så fald falder bort. Fremadret-tet skal du derfor være opmærksom på følgende:

  • Du kan frit hæve fra kontoen uden at beskyttelsen for den resterende erstatning på konto-en bortfalder.
  • Beskyttelsen af det hævede beløb falder bort. Ved køb af eksempelvis en ejendom eller bil for kreditorbeskyttede midler er der dog mulighed for at opretholde beskyttelsen. Inden du køber, bør du derfor søge rådgivning herom.
  • Du må ikke sætte anden formue eller indtægt ind på kontoen.