Advokat Klaus S. Rasmussen

Ejer og indehaver af KOMPLEXT Advokaterne

Om Klaus

Klaus kommer med en baggrund fra forsikringsverden hvor han er uddannet først som forsikringsassistent og senere arbejde som assurandør for et af Danmarks største forsikringselskaber.

Klaus beskæftiger sig primært med rådgivning af private personer, der som skadelidte i en ulykke-, trafik-, arbejdsskade- eller voldssag er berettiget til økonomisk kompensation for de varige skader og indtægtstab som ofte følger en alvorlig ulykke.

Klaus er anerkendt for sin særlige ekspertise indenfor erstatningsretten, og fører løbende retssager mod både forsikringselskaber og offentlige myndigheder såsom AES, Patienterstatning, diverse ankenævn samt Ankestyrelsen. Herudover var Klaus blandt de første advokater der tog livtag med forsikringsselskaber og særligt Patienterstatningen på vegne af de mange der lider af sygdommen CRPS. Klaus bestræber sig på fortsat at bedre erstatningsbetingelserne for CRPS patienter, der ofte bliver misforstået hos selskaber og myndigheder grundet den manglende kendskab til sygdommens udbredelse og invaliderende art.

Klaus er også anerkendt for hans rådgivning af små og mellemstore erhvervsvirksomheder samt landbrug. Klaus har blandt andet rådgivet iværksættere om de juridiske rammer i forbindelse med opstart af virksomheder, men har også rådgivet virksomheder i forbindelse med større selskabsretlige omstruktureringer, herunder fusion- og spaltningsprocesser. Klaus har tidligere undervist på Aalborg Universitet i faget “Selskabsretlige omstruktureringer”.

Klaus har gennem en årrække været udpeget som beskikket advokat af Flygtningenævnet i sager om afslag på asyl, og varetog i den forbindelse asylansøgereres klagesag i Flygtningenævnet. Fra oktober 2017 har Klaus været udpeget af Advokatrådet til at fungere som nævnsmedlem i asylsager hos Flygtningenævnet.

Uddannelse

2020: Møderet for landsret
2010: Advokat
2007: Cand.jur., Aarhus Universitet

Arbejdserfaring

2015 – : KOMPLEXT, Aalborg
2013 – 2015: LandboNord, Brønderslev
2012 – 2013: Partnerz Advokater, Nørresundby
2010 – 2012: Advokatfirmaet Kühnel & Kringelbach, Aalborg
2009 – 2010: Advokatfirmaet Henrik Christensen & Partnere
2007 – 2009: Advokatfirmaet Baruah & Partnere

Bestyrelseserfaring

2018 –           : Bestyrelsesformand, Aabybro Efterskole
2017 –           : Bestyrelsesformand, Topvask ApS
2017 –           : Bestyrelsesformand, Aalborg Lastvognscenter
2015 – 2018 : Bestyrelsesmedlem, Aabybro Efterskole
2015 – 2016 : Medlem af advisoryboard, Thimm.dk

Særlige områder

2017 – 2021: Medlem af Flygtningenævnet, udpeget af Advokatsamfundet
2015 – 2017: Beskikket advokat i sager i Flygtningenævn

Undervisningserfaring

2009 – 2011: Ekstern lektor ved Aalborg Universitet

Sprog

Engelsk, skandinavisk

 

Medlemsskaber

Foreningen for Erstatnings- og Forsikringsret

Danske Boligadvokater