Enkeltmandsvirksomhed

Hvad er en enkeltmadsvirksomhed?


En enkeltmandsvirksomhed er kendetegnet ved, at der kun er en ejer i selskabet.. Dette betyder, at virksomheden får karakteren “personlig ejet virksomhed”, da man som indehaver af denne type virksomhed, vil eje alle virksomhedens aktiver. Ligeledes hæftes der personligt og ubegrænset for al gæld, der må være opstået i virksomheden. Ved stiftelsen af denne selskabsform, er der intet krav til kapitalindskud.

Fordele ved enkeltmandsvirksomhed: 

  • Den billigste og enkleste virksomhedsform at oprette
  • Overskud/underskud indgår på selvangivelsen som personlig indkomst
  • Underskud i enkeltmandsvirksomheden kan fradrages i anden indtægt hos indehaveren eller dens ægtefælle
  • Ingen krav om offentliggørelse af årsregnskabet

Ulemper ved enkeltmandsvirksomhed: 

  • Personlig hæftelse for al gæld i virksomheden
  • Der sker fuld beskatning af overskud (ca. 42-43 % – topskatten er på ca. 56-58%)
  • Beskatningen sker i den personlige indkomst
  • Senere omdannelse til et kapitalselskab kan medføre relativ høj beskatning, revisoromkostninger, samt advokathonorar for indehaveren
  • Ingen mulighed for investering i andre virksomheder eller aktier, da dette altid vil betragtes som indehaverens personlige investering