Anpartsselskab ApS

Hvad er et anpartselskab?


Et anpartselskab er kendetegnet ved at der er en eller flere ejere, som skal indbetale minimum 40.000 DKK ved selskabets stiftelse. Al indtjening i et anpartselskab vil blive beskattet af selvskabsskatten som lyder op 22%

 

Fordele ved et ApS: 

 • Ejerne hæfter begrænset
 • Et ApS kan stiftes af en privat person eller et selskab
 • Mulighed for at indskyde aktiver til opfyldelse af reglen om startkapital
 • Ejerne hæfter ikke solidarisk (Altså for hinandens gæld)
 • Selskabsskatten muliggør opsparing i selskabet
 • Ejerandelen i selskabet bestemmes af, hvor stor en andel af anpartsselskabet kapital, personen eller selskabet har indskudt.
 • Selskabsformen giver mulighed for at anvende et holdingselskab.

Ulemper ved et ApS: 

 • Kræver startkapital
 • Stiftelsesomkostningerne er højere end andre stiftelse af selskabsformerK
 • Krav til offentliggørelse af årsrapport
 • Lovpligtig arbejdsskadeforsikring
 • Loven tillader ingen udlodning før grænsen på 40.000 er opnået.