Aktieselskab A/S

Hvad er et aktieselskab?


Et aktieselskab er kendetegnet ved, at kapitalkravet er på mindst 400.000 DKK. Ved denne selskabsform kræves der både bestyrelse og direktion og er derfor underlagt flere krav end eksempelvis anpartselskaber.

Fordele ved et A/S

  • Kan stiftes af en eller flere ejere
  • Ejerne hæfter begrænset med de penge de har investeret og ikke deres personlige formue
  • Selvstændig juridisk enhed, hvorfor selskabet beskattes af selskabsskatten med 22%
  • Selskabsformen signalere en vis grad af soliditet og seriøsitet, da et aktieselskab ikke kan stiftes uden et indskud på mindst 400.000 DKK

Ulemper ved et A/S

  • Kravet til selskabskapitalen er høj i forhold til ApS
  • Beslutningerne træffes som hovedregel af ejerne med over halvdelen af stemmerne eller 2/3 flertal
  • Krav til offentliggørelse af årsrapport.