Patienskade

Lad os tage hånd om din sag

Uforpligtende vurdering

Få en GRATIS, professionel og helt uforpligtende gennemgang og vurdering af din patientskade.

Hjælp til patientskade fra start til slut

Hvis du påføres en skade i forbindelse med undersøgelse eller behandling, kan du være berettiget til erstatning.

Vi sørger for tingene, så du ikke skal tænke på noget:

✅ Vurdering af ansvar for patientskaden
✅ Anmeldelse af patientskaden til rette instans
✅ Opgørelse ift. erstatningskrav
✅ Eventuel klage- eller retssag

Har du spørgsmål

Har du spørgsmål kan vi træffes på:

+45 78 77 78 00

eller skriv dit telefonnummer og tryk “Ring mig op” så kontakter vi dig.


  Hos Komplext er vi eksperter i patientskadesager

  Hos KOMPLEXT har vi stor erfaring med at læse de lægejournaler, der danner grundlaget for, om din skade kan anerkendes som en patientskade og vi er med til at sikre, at alle relevante oplysninger kommer frem under sagens behandling. Dertil kommer, at vi besidder en sundhedsfaglig viden, der kan være en stor fordel, da patientskadeafgørelser ofte er baseret på komplekse lægefaglige vurderinger.

  Vi gennemgår Patienterstatningens og ankenævnets afgørelser og tager stilling til, om en eventuel tilkendt erstatning er rimelig.

  Vi rådgiver om, hvorvidt en afgørelse fra patienterstatningen bør påklages til ankenævnet og i bekræftende fald, udarbejder vi klagen.

  Vi gennemgår tidligere afgørelser fra Patienterstatningen og ankenævnet og rådgiver om, hvorvidt der er grundlag for genoptagelse af sagen i det administrative system.

  Vi kan føre en eventuel retssag for dig.

  En snak omkring din sag koster ingenting

  Du kan få en gratis, professionel og helt uforpligtende gennemgang og vurdering af din patienskadesag.

  Har du spørgsmål kan vi træffes på: +45 78 77 78 00

  Advokat Klaus Rasmussen

  Ekspert i patientskadesager

  KOMPLEXT Advokater er ejet og drevet af Advokat Klaus S. Rasmussen. Vi er et firma, der baserer sig på værdier som ærlig rådgivning, nærhed, dialog og relationer.

  E-mail: info@komplext.dk
  Telefon: +45 78 77 78 00