Patientskade

Lad os tage hånd om din sag

Uforpligtende vurdering

Få en GRATIS, professionel og helt uforpligtende gennemgang og vurdering af din patientskade.

HVAD ER EN PATIENTSKADE?

Hvis du har fået en fysisk eller psykisk skade i forbindelse med operation, forkert medicinering eller anden behandling i sundhedsvæsenet, har du fået en såkaldt patientskade og kan have ret til erstatning.

En patientskade kan være en skade, der er opstået ved en eller flere af følgende scenarier:

 • En erfaren specialist eller sundhedsfaglig person har ikke handlet, så skaden kunne være undgået ved undersøgelse, behandling eller lignende.
 • Komplikationer eller infektioner er oversteget et niveau, som patienten med rimelighed må tåle. Der ses her bl.a. på skadens alvor, skadens sjældenhed, patientens sygdom, helbredstilstand.
 • Fejl eller svigt i teknisk udstyr til undersøgelse eller behandling
 • Forkert valg af behandlingsmetode, hvis der har været andre og lige så effektive behandlingsalternativer, hvor skaden kunne være undgået.
HVORNÅR KAN JEG SØGE ERSTATNING FOR EN PATIENTSKADE?

Du kan søge patienterstatning, hvis du har fået en skade efter behandling hos:

 • Privatpraktiserende læger og speciallæger
 • Alment praktiserende læger
 • Andre privatpraktiserende autoriserede sundhedspersoner, f.eks. tandlæger, psykologer, ergo- og fysioterapeuter, kiropraktorer, vagtlæger, kommunale sundhedsordninger samt behandling ved tandplejen m.fl

Har du spørgsmål

Har du spørgsmål kan vi træffes på:

+45 78 77 78 00

eller skriv dit telefonnummer og tryk “Ring mig op” så kontakter vi dig.


  Hos Komplext er vi eksperter i patientskadesager

  Hos KOMPLEXT har vi stor erfaring med at læse de lægejournaler, der danner grundlaget for, om din skade kan anerkendes som en patientskade og vi er med til at sikre, at alle relevante oplysninger kommer frem under sagens behandling. Dertil kommer, at vi besidder en sundhedsfaglig viden, der kan være en stor fordel, da patientskadeafgørelser ofte er baseret på komplekse lægefaglige vurderinger.

  Vi gennemgår Patienterstatningens og ankenævnets afgørelser og tager stilling til, om en eventuel tilkendt erstatning er rimelig.

  Vi rådgiver om, hvorvidt en afgørelse fra patienterstatningen bør påklages til ankenævnet og i bekræftende fald, udarbejder vi klagen.

  Vi gennemgår tidligere afgørelser fra Patienterstatningen og ankenævnet og rådgiver om, hvorvidt der er grundlag for genoptagelse af sagen i det administrative system.

  Vi kan føre en eventuel retssag for dig.

  En snak omkring din sag koster ingenting

  Du kan få en gratis, professionel og helt uforpligtende gennemgang og vurdering af din patienskadesag.

  Har du spørgsmål kan vi træffes på: +45 78 77 78 00

  Advokat Klaus Rasmussen

  Ekspert i patientskadesager

  KOMPLEXT Advokater er ejet og drevet af Advokat Klaus S. Rasmussen. Vi er et firma, der baserer sig på værdier som ærlig rådgivning, nærhed, dialog og relationer.

  E-mail: info@komplext.dk
  Telefon: +45 78 77 78 00