Sommerhusudlejning

KOMPLEXT Advokater har lavet en liste over de mest spurgte spørgsmål i forhold til sommerhusudlejning

 

Hvor meget må jeg udleje mit sommerhus?

Anvendelsen af sommerhusene er ændret med den nye planlov, således at der tillades udlejning i sommerhus i øget omfang sammenlignet med tidligere. alt i alt er det nu muligt at leje et sommerhus ud 43 uger om året.

 

Må man bruge et sommerhus udelukkende til udlejning?

Det er vigtig at være opmærksom på, at såfremt sommerhuset udelukkende anvendes til udlejning, og ejeren ikke selv benytter det privat, betragtes det som erhvervmæssig udlejning. Denne form for udlejning kræver tilladelse fra erhvervsstyrelsen, og som altovervejende hovedregel gives en sådan tilladelse ikke

Hertil skal du være opmærksom på, at det ulovligt at udleje et sommerhus til helårsbeboelse uden særskilt tilladelse.

 

Hvor mange sommerhuse må jeg eje og leje ud?

Der er indsat en begrænsning lovgivningen for, hvor mange sommerhuse du kan eje og udleje, førend det er at betragtes som erhvervsmæssig udlejning.

Det skyldes, at det ved sommerhuslovens vedtagelse er forudsat, at udlejning af et enkelt eller to sommerhuse, som ejeren også selv benytter i ikke uvæsentligt omfang, ikke kræver tilladelse, da en sådan udlejning normalt ikke anses for erhvervsmæssigt.

Det betyder at der ingen begrænsning for, hvor mange sommerhuse du må eje, men der er en begrænsning for hvor mange sommerhuse du må udleje.

 

Er lejeindtægten skattepligtig?

Hvis du udlejer dit sommerhus, skal du betale skat af en del af de indtægter, der opnås herved, idet indkomsten er skattepligtig.

Årsagen til, at der alene skal betales skat af en del af indtægterne, er, at der er et skattemæssigt fradrag, som benyttes. Det skattemæssige fradrag kan benyttes via to forskellige metoder: Fast bundfradrag eller et regnskabsmæssigt fradrag.

 • Det faste bundfradrag, som kan trækkes fra i bruttolejeindtægten er (2021) på 11.500 DKK, hvis sommerhuset udlejes privat.
  • Hvis sommerhuset derimod udlejes gennem bureauer, fås der et bundfradrag på 42.700 DKK
 • Det regnskabsmæssige fradrag giver mulighed for at trække de faktiske udgifter, som du  har haft for de udlejede perioder fra lejeindtægten. Lejeindtægten er det samlede beløb som modtages inklusiv betaling for el, vand og varme fra lejeren.
 • De faktiske udgifter er udgifter direkte forbundet med udlejningen fx.:
  • Annoncering
  • El, vand og varme
  • Vedligehold af indbo og inventar (Ikke hårde hvidevarer)