Forældrekøb

Forældre har oftest den fantastiske intension om at sikre sit barn den bedst mulige start på livet. Det gælder også den dag de skal til at stå på egne ben. I de større studiebyer, er huslejen ofte høj, og det kan være svært for den unge at finde noget passende at bo i.

En rigtig god løsning herpå kan være forældrekøb. Men inden i køber skal i være opmærksomme på:

  • Huslejen må ikke være markant mindre end markedslejen. Dette betyder at jeres barn skal betale en husleje der cirka svarer til det, i ville blive betalt af en tredje part.
  • Jeres barn er berettiget boligsikring efter reglerne herom.
  • Giv ikke jeres barn huslejefritagelse som gave. selvom det lyder som en god ide, så ender i med at blive beskattet.
  • I skal vælge, hvilken skattemodel i vil bruge. Vælg mellem virksomhedsskatteordning og kapitalafkastordning.
  • I kan sælge ejendommen til jeres barn med rabat på op til 15% under den offentlige vurdering – jeres barn kan herefter videresælge til tredjepart skattefrit, HVIS barnet har boet her i ejertiden.

Hos KOMPLEXT advokater hjælper vi hvert år mange unge og deres forældre med forældrekøb. Vi kender reglerne og kan også hjælpe dig med forhandlingerne. Husk i den forbindelse altid, at ejendomsmægleren er forpligtet til at varetages sælgers interesse.