Anmeldelse af en patientskade

Din sag skal anmeldes til Patienterstatningen senest 3 år efter, at du har fået eller burde have fået kendskab til, at du kan være påført en patientskade. Det er vigtigt, at du er opmærksom på, at sagen skal anmeldes, også selvom du ikke forventer at få et varigt mén – viser det sig senere hen, at du alligevel får et varigt mén, risikerer du dermed ikke, at anmeldelsesfristen er sprunget på dette tidspunkt.

På Patienterstatningens hjemmeside: www.patienterstatningen.dk  kan du finde anmeldelsesskemaet. Patienterstatningen skal selv forestå indhentelse af alle relevante sagsakter og journaler, så ofte kan man forvente en høj grad af vejledning fra myndighedens side. Alligevel skjer det, at der afgøres sager der kunne være belkyst bedre, hvorfor vi anbefaler at du rådfører dig med en advokat inden du indleverer anmeldelsen.